Úvodní stránka - XXXII. výroční sjezd České kardiologické společnosti

XXXII. výroční sjezd České kardiologické společnosti

Oficiální kongresové zpravodajství

17.05.2024

Nový elektronický nástroj pro správnou indikaci inklisiranu

Dnes jste na kongresu České kardiologické společnosti hovořila o praktických aspektech léčby inklisiranem. Co byste zdůraznila?…

MUDr. Jitka Homolová
Městská nemocnice Ostrava

Zhlédnout
17.05.2024

Lipoprotein(a) ve schématu preventivních prohlídek

Na obzoru je cílená terapie pro léčbu vysokých koncentrací Lp(a). Co o Lp(a) vlastně víme? Proč by se měl vysoký Lp(a) řešit?…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
17.05.2024

Lp(a): nejčastější otázky

V časopise AtheroReview právě vyšly odpovědi na časté otázky ke konsenzu Evropské společnosti pro aterosklerózu o Lp(a) z roku 2022. Předpokládám, že byste…

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
III. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Zhlédnout
17.05.2024

Statiny u osob starších 65 let: ano, nebo ne?

Sympozium České společnosti pro aterosklerózu bylo v Brně na kongresu ČKS mimořádně úspěšné. Sál byl plný, mnozí si fotili slidy. Jak si takový zájem vysvětlujete?…

Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN Praha

Zhlédnout
17.05.2024

Roční zkušenosti s inklisiranem

Inklisiran je v České republice k dispozici v klinické praxi víceméně na den přesně 1 rok. Máme nějaké informace o tom, jaké specializace s ním nejvíce pracují?…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
17.05.2024

Chtějí diabetologové inklisiran?

Řekli jsme si, že ostatní specializace chtějí antidiabetické léky. Ale chtějí diabetologové naopak léky internistické, lipidologické, jako je třeba inclisiran?…

Prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
předseda České diabetologické společnosti ČLS JEP

Zhlédnout
17.05.2024

Peripetie s inhibitory PCSK9

Inhibitory PCSK9 byly od 1.1. tohoto roku uvolněny do ambulantních praxí z rozhodnutí SÚKL, nicméně poté, na základě odvolání pojišťoven, Ministerstvo zdravotnictví…

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout
17.05.2024

O čem vypovídá kalciové skóre a jak ovlivňuje léčbu pacienta

Ráda bych se Vás jako angiologa zeptala, které cévní změny značí zvýšené kardiovaskulární riziko? Jak tyto kalcifikace vypovídají o kardiovaskulárním riziku?…

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
IKEM Praha

Zhlédnout
17.05.2024

Je mi 55, mám cholesterol šest a půl, nic mi není a nechci léčbu statiny

Letošní sympozium České společnosti pro aterosklerózu tady v Brně mělo velmi poutavý název – Je mi 55, mám cholesterol šest a půl, nic mi není a nechci léčbu statiny. Vzhledem k tomu…

prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
předseda České společnosti pro aterosklerózu

Zhlédnout

Zlatý partner:

partner: